Skip to content

Závěrečný účet obce Čučice za rok 2017

frafika nuly a jedničky IT

schváleno 16. května 2018 na 20. zasedání zastupitelstva obce Čučice

Všechny povinné přílohy jsou součástí zprávy o výsledku hospodaření