Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

O obci Čučice

Čučice jsou osadou prastarou. Nálezy starožitné jako kamenné mlaty a klíny, pazourkové nožíky a hroty, žernovy staré a popelnice to dotvrzují. Pro dějiny Čučic a okolí je důležité objevení opisu základní listiny kláštera Třebíčského, z roku 1101. V listině se uvádí, že mezi původními statky byly také Čučice s vinicí. Proto i ve znaku obce je vinná réva a koruna knížete, který révu pěstovat dovolil. Názvy zdejších polních a lesních tratí „Vinohrady“ a „Vinohrádky“ a datum listiny dokazují, že již před rokem 1100 zde bylo pěstováno víno.

Zachovala se pověst o stříbrných dolech, jejichž zbytky jsou opuštěné a zasypané šachty ve vápenci na západní straně osady. V roce 1845 byla objevena v Čučicích tuha a železná ruda. Hned také se utvořila společnost, která počala tuhu těžit. Dolovalo se až do roku 1893. Od té doby se v dolech aktivně nepracovalo. Majetníkem dolu byl Dr. Eduard Elbogen z Vídně. Poslední vozík byl ze šachty „Josefova“ dolu vyvezen v roce 1919.

Kostel apoštola Jakuba staršího stojí na nejvyšším místě osady, založen prý byl knížetem Břetislavem r. 1043. Pobořen byl při požáru roku 1619 a na jeho místě byl postaven v roce 1707 kostel nový. Kostel má 3 oltáře. Největší vzácností je ciborium gotické, práce tepané s letopočtem 1518. Na věži jsou tři zvony. Největší zvon pochází z roku 1581. Věžní hodiny „Metůdky“ byly pořízeny v roce 1885.

Znak obce

Pod červenou hlavou se zlatou pětihrotou korunou ve stříbrném poli modrý vinný hrozen se dvěma zelenými listy.

Osobnosti obce

Jan Zlatoústý Kvitnovský – farář, zasloužilý o rozvoj obce, mecenáš.
Ondřej Poslušný
(1914-1942) – letec RAF, plukovník in memoriam, pohřben na hřbitově hrdinů ve Francii.

Zastřeleni byli na radnici dne 5.5.1945 :
František Sochor
(1885-1945),
Jan Bureš
(1887-1945),
Matěj Lipold
(1892-1945).

Významné pamětihodnosti

Kostel sv. Jakuba Staršího, boží muka, kaple sv. Jana Nepomuckého, kamenné kříže.

Současnost

Dnešní Čučice se mění v moderní obec. Obec má 453 obyvatel (k 1.1.2023) na celkové rozloze 813 ha, z toho vlastní 27 ha lesa. Obec vlastní budovu školy, má Mateřskou školu, knihovnu s přístupem na internet. Má vlastní tělocvičnu a posilovnu, kulturní dům, restauraci a hasičskou zbrojnici. V létě je v provozu fotbalové hřiště, tenisový kurt a dětské hřiště. V zimě je k dispozici kluziště. Občansky je vybavena zrekonstruovanou sítí nízkého napětí, kabelovým rozvodem TV, telefonní sítě, vlastní vodovodní řád a kanalizaci. Služby pro občany a rekreanty zajišťuje prodejna smíšeného zboží a hostinec. Obec Čučice je typickou moravskou vesničkou, kde se dodržují tradice a zvyky. Společenské akce se konají v Kulturním domě.

Kde najdete obec Čučice …

Obec Čučice se nachází jihozápadně asi 35 km od Brna. Obklopena je ze tří stran lesy a je součástí přírodního parku Oslava. Právě pro překrásnou přírodu, údolí řeky oslavy je vyhledáváným místem turistů a trempů.