Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Přírodní park Oslava

Přírodní park Oslava se rozprostírá na lesnatém území v okolí Čučic a je oblíbeným vyhledáváným cílem turistů.

Toto přírodovědecky bohaté území je tvořeno členitou pahorkatinou, hlubokým kaňonovitým údolím meandrující řeky Oslavy, skalnatými a nepřístupnými svahy porostlými dubovými a borovými lesy, skalami a skalními sutěmi, zbytky nivních luk. Park je velice příjemným a vyhledávaným místem rekreace. Je zde roztroušeno mnoho chat a srubů. Turisté se mohou seznámit se zdejší krásnou krajinou díky několika turisticky značeným cestám, které procházejí samými zajímavými místy. Jedním z nich je například zřícenina středověkého hradu Levnova tzv. Ketkovického hradu na vápencovém skalnatém masívu nad soutokem Oslavy s říčkou Chvojnicí.

Součástí parku je Přírodní rezervace údolí Oslavy a Chvojnice, kde se nacházejí nejcennější lokality.

Trasy pro pěší turistiku

Zelená značka: Oslavany – Čučice – Panorama
(možnost napojení na červenou směr Náměšť nad Oslavou anebo pod Ketkovským hradem možnost napojení na žlutou přes Senorady do přírodního parku Jihlava směr Biskoupský kopec – Templštýn) – Ketkovický mlýn – Senoradský mlýn – Vlčí kopec (lovecký zámeček) – Zňátky – Náměšť nad Oslavou (zámek)

Trasy pro CYKLOTURISTIKU

Trasy 5199, 403, 5175, 5107 a pásové značení
Z Oslavanského zámeckého pivovaru k Dalešickému pivovaru filmových “Postřižin”
Trasa: Vhodná pro krosová a horská kola
Oslavany – Čučice – k Jánu – Ketkovský mlýn (údolí Oslavy pod zříceninou Ketkovského hradu Levnova) – Senorady – Mohelno – Kladeruby – křižovatka u “Vlčího kopce” – rozhledna Babylon – Kramolín – hráz přehrady Dalešice – pivovar Dalešice – Slavětice – přehrada Mohelno – Mohelenská hadcová step – Mohelno – Senorady – Nová Ves – Oslavany

Mapa přírodního parku Oslava