Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“).

Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Sčítání podléhá:

  1. každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
  2. každá další fyzická osoba, která je na území České republiky v rozhodný okamžik přítomna,
  3. každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

https://scitani.cz

Další podrobnosti najdete v příloze PDF ke stažení…

Soubory ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf Sčítání 2021 - Oznámení ČSÚ z 09.02.2021 457 KB