Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

MR Ivančicko – zveřejňování dokumentů

grafika nápis Mikroregion Ivančicko

Mikroregion Ivančicko

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Ivančicko oznamuje způsob zveřejňování následujících dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění (§3 odst. 4, §11 odst. 4, §16 odst. 5, §17 odst. 8, § 28a odst. 2 a §28a odst. 4):

  • Návrh a schválený rozpočet Mikroregionu Ivančicko
  • Návrh a schválený střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Ivančicko
  • Schválená rozpočtová opatření
  • Návrh a schválený závěrečný účet Mikroregionu Ivančicko
  • Pravidla rozpočtového provizoria

Návrhy dokumentů jsou zveřejňovány 15 dní před projednáním v příslušných orgánech (správní výbor, valn á hromada) Mikroregionu Ivančicko. Schválené dokumenty jsou zveřejňovány do 30 dnů od jejich schválení v příslušných orgánech (správní výbor, valná hromada) Mikroregionu Ivančicko.

Uvedené dokumenty jsou nebo budou zveřejněny na webových stránkách Mikroregionu Ivančicko na adrese: www.ivancicko.com v sekci Úřední dokumenty. Nahlédnout do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možno v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská 2, Ivančice v provozních hodinách kanceláře po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

( Tento příspěvek bude zveřejněn do 31. 12. 2022 včetně )

Soubory ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf MRI - zverejnovani dle 250_2000 237 KB