Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ÚZSVM: Výzva vlastníkům nemovitostí – září 2021

uzsvm

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Výzva podle par. 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.

Pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust. § 1050 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu ust. § 1045 odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb.

( Tento příspěvek bude zveřejněn do 31. 12. 2023 včetně )

Soubory ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf UZSVM-vyzva-seznam_01-09-2021 29 KB