Skip to content

SVaK: Rozpočtová opatření k rozpočtu 2019

logo Svazek vodovodů a kanliazcí Ivančicko

Informace o přijatých rozpočtových opatřeních k rozpočtu Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice na rok 2019

Rozpočtové opatření č. 1

Dne 5.2.2019 bylo správní radou Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice schváleno rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu na rok 2019.


Výše uvedená rozpočtová opatření jsou zveřejněna v elektronické podobě na internetových stránkách Svazku http://www.svazekivancice.cz/ . Do jejich listinné podoby lze nahlédnout v sídle společnosti, v kanceláři ekonoma.

( Tento příspěvek bude zveřejněn do 31. 12. 2019 včetně )