Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

SVAK: Oznámení o zveřejnění dokumentů 2021

logo Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

  • Rozpočet Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice pro rok 2021 včetně rozpočtových opatření
  • Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice za rok 2020
  • Střednědobý výhled rozpočtu Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice na roky 2022-2023

jsou zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice: www.svazekivancice.cz

V listinné podobě jsou tyto dokumenty k nahlédnutí na Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice na adrese Ivančice, Kounická 1598/78, a to v kanceláři ekonoma.

V Ivančicích dne 22.07.2021

Ing. Tomáš Hájek, v.r., jednatel

( Tento příspěvek bude zveřejněn do 31. 12. 2022 včetně )