Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

SVAK: Návrh závěrečného účtu za rok 2020

logo Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

Návrh závěrečného účtu Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice za rok 2020

  • Návrh Závěrečného účtu
  • Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (FIN 2-12M) sestavený k 31. 12. 2020
  • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

( Tento příspěvek bude zveřejněn do 22. 06. 2021 včetně )

Soubory ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
zip SVAK Navrh ZU 2020 4 MB