Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Příměstský tábor v Čučicích 2021

tábor 2021

Počet účastníků:  20

Určeno pro:  4-12

Úplata:  1000 Kč*/ 1600 Kč*

Úplata zahrnuje:  obědy, svačiny, pitný režim, program, pedagogický dozor

Provozní doba: 7:30-17:30 hod.

  • 7:30-8:30 příchod, spontánní herní aktivity
  • 8:30-12:00 řízené aktivity, svačina
  • 12:00-12:30 oběd
  • 12:30-13:30 odpočinek, klidové aktivity
  • 13:30-15:30 řízené aktivity, svačina
  • 15:30-17:30 spontánní herní aktivity, odchod

Další informace o táboru: 605 278 361, recepce(zavinac)svcivancice.cz

>> https://www.svcivancice.cz/tabory/letni-primestske-tabory/tabory-v-cucicich/

Program táborů:

Tábor je zaměřen na určité téma. V duchu tohoto tématu budou děti hrát hry, soutěžit a seznamovat se s novými poznatky. Tábor bude dále naplněn tvořivými i sportovními aktivitami, relaxací, aktivitami v budově i mimo budovu, v přírodě a na dětském hřišti. Nebudou chybět ani tábornické či zábavné aktivity, možnost využití místní knihovny, popř. výlet po okolí.

Cíl táborů: 

Děti se budou sportovně a pohybově rozvíjet, naučí se hrát nové hry a zdravě soutěžit, seznámí se s novými poznatky, budou rozvíjet kreativitu a sociální dovednosti jako samostatnost, kolektivní spolupráce, odpovědnost, naslouchání jeden druhému, zvládnou nejrůznější tábornické i praktické dovednosti.


* SVČ Ivančice získalo na období 2021-2022 dotaci na realizaci příměstských táborů pro děti předškolního a školního věku s cílem přispívat k podpoře rodiny, slaďování pracovního a rodinného života a předcházení sociálnímu vyloučení prostřednictvím realizace příměstských táborů na území MAS Brána Brněnska.

Účastníci, kteří se zapojí do projektu, mají dotovanou cenu 1000 Kč. Úplata bez dotace činí 1600 Kč.

Pro zapojení do projektu je třeba vyplnit:

  • přihlášku do projektu
  • smlouvu
  • potvrzení o postavení na trhu práce obou rodičů
  • monitorovací list

Formuláře Vám budou zaslány po přihlášení.

Pomoc s vyplněním, popř. další informace Vám rádi poskytneme.

Ilona Heková, 605 278 361, hekova(zavinac)svcivancice.cz

( Tento příspěvek bude zveřejněn do 31. 07. 2021 včetně )