Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce Čučice

středa 19. června 2019 v 18:00 hod., zasedací síň Obecního úřadu v Čučicích

Program zasedání:

  1. Zahájení
  2. Účetní závěrka obce
  3. Závěrečný účet obce
  4. Rozpočtové opatření
  5. Přijetí dotace a schválení smlouvy na opravu střechy KD
  6. Přijetí dotace a schválení smlouvy na požární techniku a věcné prostředky
  7. Účetní závěrka Mateřské školy Čučice
  8. Přerozdělení hospodářeského výsledku Mateřské školy Čučice
  9. Rozprava
  10. Závěr                                                

V Čučicích dne 11.06.2019

Martin Jacko, starosta obce

( Tento příspěvek bude zveřejněn do 19. 06. 2019 včetně )