Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva obce Čučice

grafika postavy kolem stolu

středa 21. června 2021 v 18:00 hod., zasedací síň Obecního úřadu v Čučicích

Program zasedání:

 1. Zahájení
 2. Účetní závěrka obce
 3. Závěrečný účet obce
 4. Přijetí dotace a schválení smlouvy „Oprava fasády budovy radnice a KD“
 5. Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni Čučice 17
 6. Účetní závěrka Mateřské školy Čučice
 7. Přerozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Čučice
 8. Rozpočtové opatření č.2
 9. Různé
 10. Rozprava
 11. Závěr

V Čučicích dne 11.06.2021

Martin Jacko, starosta obce

( Tento příspěvek bude zveřejněn do 21. 06. 2021 včetně )