Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Opatření k zápisu do MŠ Čučice na šk. rok 2020/2021

banner

Mateřská škola Čučice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace vydává pod Č.j. 20200403/1, na základě doporučení MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 vydává

opatření k organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

  1. Termín zápisu:

Termín zápisu bude prodloužen na období od 02. – 16. května 2020

  1. Způsob podání přihlášky:

Podání přihlášky bude probíhat přednostně bez přítomnosti zákonných zástupců. Přihláška bude ke stažení na webu Obce Čučice nebo je možné požádat o zaslání formuláře přihlášky na adrese ms.cucice(zavinac)centrum.cz.

Přihlášku je možno podat těmito způsoby:

  • Do datové schránky školy (igqutx7)
  • E-mailem – pouze s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!).
  • Doručením do poštovní schránky (osobně nebo poštou).
  • Osobní podání jen ve výjimečných případech po telefonické domluvě předem (tel. č.: 721 582 211).
  1. Přílohy k přihlášce:

Rodiče k přihlášce přiloží:

  • Kopii rodného listu dítěte
  • Kopii očkovacího průkazu
  • Potvrzení od lékaře nebude vyžadováno, rodiče potvrdí očkování dítěte čestným prohlášením, které je součástí formuláře žádosti

 

V Čučicích dne 03.04.2020

Bc. Jana Matulová, ředitelka MŠ Čučice