Omezení provozu na evidenci vozidel

Odbor správních činností MěÚ Ivančice oznamuje, že ve dnech od 15. do 26. července 2019 včetně dojde k omezení provozu pracoviště evidence vozidel na pouze jedno přepážkové pracoviště.

Lze očekávat výrazné prodloužení čekacích lhůt při vyřizování žádostí k této agendě; doporučujeme žadatelům zvážit využití jiného úřadu.

( Tento příspěvek bude zveřejněn do 26. 07. 2019 včetně )