Výtěžek Tříkrálové sbírky

V Tříkrálové sbírce 2019 bylo vybráno 15.419 Kč.

( Tento příspěvek bude zveřejněn do 28. 02. 2019 včetně )