Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

MZE: Opatření obecné povahy 63920/2019-MZE-16212

logo Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 (viz soubor ke stažení)

( Tento příspěvek bude zveřejněn do 31. 12. 2022 včetně )