Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

MR Ivančicko – rozpočet 2021, rozpočtový výhled 2022-2024, rozpočtová opatření 2021

grafika nápis Mikroregion Ivančicko

Mikroregion Ivančicko

  • Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Mikroregionu Ivančicko na rok 2021
    • Dne 15.12.2020 byl valnou hromadou dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Ivančicko schválen rozpočet na rok 2021. Jeho elektronická podoba je zveřejněna na internetových stránkách Mikroregionu Ivančicko http://www.ivancicko.com/ v sekci Úřední dokumenty › Rozpočet a rozpočtová opatření DSO. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři Centra společných služeb, Zemědělská ul. 2, 664 91 Ivančice.
  • Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Ivančicko 2022-2024
    • Dne 15.12.2020 byl valnou hromadou dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Ivančicko schválen Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024. Jeho elektronická podoba je uveřejněna na internetových stránkách Mikroregionu Ivančicko http://www.ivancicko.com/ v sekci Úřední dokumenty › Rozpočet a rozpočtová opatření DSO. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři Centra společných služeb, Zemědělská ul. 2, 664 91 Ivančice.
  • Oznámení o schválení rozpočtových opatření v roce 2021
    • Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů se zveřejňují schválená rozpočtová opatření. Schválená rozpočtová opatření k provedení změn rozpočtu dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Ivančicko v roce 2020 jsou zveřejněna na internetových stránkách Mikroregionu Ivančicko v sekci Úřední dokumenty › Rozpočet a rozpočtová opatření DSO: http://www.ivancicko.com/uredni-dokumenty/rozpocet-a-rozpoctova-opatreni-dso/ Schválená rozpočtová opatření jsou k dispozici k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři Centra společných služeb Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská 2, 664 91 Ivančice.

Mgr. Jana Heřmanová, předsedkyně správního výboru MR Ivančicko

( Tento příspěvek bude zveřejněn do 31. 12. 2021 včetně )