Kotlíkové dotace prodlouženy do 31.03.2019

V rámci kotlíkových dotací II je stále možné podávat nové žádosti o dotaci na výměnu zdroje vytápění – více informací: Kotlíkové dotace II – nové žádosti

Využijte dotaci až 127 500 Kč a pořiďte si do své domácnosti nový, úsporný kotel.

UPOZORNĚNÍ – V roce 2022 bude zakázán provoz kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy.

Dotace je určena na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za nový ekologický kotel (kotle na biomasu, kombinované kotle na uhlí a biomasu, plynové kondenzační kotle či tepelná čerpadla). Dále na novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest a další.


UPOZORNĚNÍ pro majitele kotlů ATMOS:

Na základě informací Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 26.02.2018 byly znovu prověřeny všechny i již schválené žádosti, ve kterých byl předmětem výměny kotel značky ATMOS.

Dle oficiálního stanoviska MŽP byly u kotlů Atmos C18S, C20S a C30S vyráběných od března roku 2000 na výrobním štítku chybné údaje ohledně emisní třídy kotle. Tímto oznamujeme, že žádosti o poskytnutí podpory, jejichž předmětem je náhrada kotlů Atmos C18S, C20s a C30S, nesplňují podmínky dotačního programu a budou vyřazeny.

( Tento příspěvek bude zveřejněn do 30. 03. 2019 včetně )