Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informace k uzavírce ‘Oslavany 2019’ – aktualizováno 29.11.2019

mapa objížďky Oslavany 2019

V tomto příspěvku se dozvíte, proč a jak se takřka do konce roku 2019 do Oslavan jezdilo přes Rapotice, Vys. Popovice, Zbýšov atd.


Aktualizace ze dne 29.11.2019

Po dohodě na úterním jednání o předčasném užívání stavby II/393 – Oslavany – průtah, I.stavba, tedy průtahu silnice II/393 ulicí Hybešovou a lokalitou Vyhlídka v Oslavanech bylo dohodnuto, že po dokončení opravy povrchu této silnice v blízkosti křižovatky Čučice – Ketkovice – Oslavany v délce cca 550m bude celý úsek plně průjezdný.

Oprava skončila ve čtvrtek 28.11. v podvečerních hodinách, 29.11. byly odstraněny dočasné dopravní značky.

Celý úsek je tedy od pátku 29.11. od 14:00h plně průjezdný pro veškerou dopravu.

Autobusová linka č. 430 IDS JmK se na svou trasu vrací od neděle 01.12.2019.


Aktualizace ze dne 03.07.2019:

Na základě jednání 13.kontrolního dne stavby „II/393 Oslavany I.stavba“ na ulici Hybešova a v lokalitě „Vyhlídka“ v Oslavanech dne 1.7.2019 bylo vzhledem k harmonogramu a rozsahu stavby rozhodnuto o úplné uzavírce silnice II/393 v úseku od křižovatky ulic Čučická, V Hájku a Na Vyhlídce po dopravní značku označující začátek a konec obce (směr Čučice).

Vzhledem k pokračování náročných stavebních činností na tomto úseku bude v nejbližších dnech osazena dopravní značka B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ z obou stran výše uvedeného úseku. Dopravní značky budou umístěny tak, aby bylo možné se v místě jejich osazení bezpečně otočit.

Průjezd tímto úsekem není tedy od 03.07.2019 až do ukončení stavby, do 30.11.2019 možný (s výjimkou vozidel stavby a vozidel, zajišťujících v lokalitě Vyhlídka dopravní obsluhu – bude označeno dodatkovými tabulkami).

Řidiči vozidel, kteří nesplní podmínku výjimky ze zákazu, a do označeného úseku přesto vjedou, se vystavují riziku udělení příslušné sankce dle zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Současné držitele „Povolení vjezdu na stavbu“ v rozsahu „Průjezdu ulici Čučickou“ v žádném případě toto povolení neopravňuje k průjezdu výše popsaným uzavřeným úsekem!

Zákaz vjezdu od 03.07. do 30.11.2019

Původní text z března 2019:

Město Oslavany ve spolupráci s dalšími organizacemi, které mají svoje inženýrské sítě pod a poblíž komunikací a správcem komunikace provádí v posledních letech obnovu, rekonstrukci, modernizaci části místních i “krajských” komunikací na území města.

17.03.2019 (20:00) – 20.12.2019objízdná trasa bude vedena přes Ketkovice, Vysoké Popovice, Rapotice, Vysoké Popovice, Zakřany, Zbýšov a Padochov (a opačně). Občané Oslavan bydlící V Hájku a Na Vyhlídce si mohou vyřídit na MěÚ Oslavany povolení k průjezdu ulicí Čučická – pro občany Čučic, Ketkovic či tranzitu nebudou žádná povolení vydávána a musí tak využít tranzitní objízdnou trasu. Případné ojedinělé výjimky musí odsouhlasit MěÚ Oslavany a zhotovitel stavby (info k povolení: 603 892 068 nebo 603 578 837).

Pro autobusovou linku 430 bude k datu 17. 3. stanoven objízdný jízdní řád. V zásadě bude upraven v řádech minut vůči stávajícímu jízdnímu řádu, vzhledem k tomu, že linka slouží především pro dopravu dětí do ZŠ Oslavany z Čučic a Ketkovic. Autobusy a případně vozidla IZS budou jezdit po zpevněné cestě z Oslavan ulicí V Gruntech přes Milošov; tato cesta je určena pouze pro uvedenou dopravu případně pro chodce a cyklisty.

POZOR: Garantované přestupy mezi linkami 153 a 430 budou probíhat na zastávce Oslavany, nám. Drobně se upravují také jízdní řády navazujících regionálních linek 153, 154 a 406. Přesuny zastávek: Oslavany, Nová čtvrť je přesunuta na ulici Široká ke křižovatce s ulicí V Gruntech.

Pokud budete mít potřebu dostat se v Oslavanech do ulice V Oslavě, je zřízena objízdná trasa, která bude sloužit pro obslužnost ulice V Oslavě a vede z ulice V Oslavě po částečně zpevněné cestě na levém břehu řeky Oslavy s vyústěním na ulici Hybešovu u Domu dětí a mládeže. Po celou dobu využívání této objízdné trasy budou v okolí DDM umístěny dopravní značky Zákaz zastavení – to znamená informaci především pro rodiče, že zde nemohou zastavovat a v případě transportu dětí musí využít parkoviště za mostem u MěÚ.