Informace k uzavírce “Oslavany 2019”

V tomto příspěvku se pokusíme občanům naší obce osvětlit, proč a jak takřka do konce roku 2019 budou do Oslavan jezdit přes Rapotice, Vys. Popovice, Zbýšov atd.

Město Oslavany ve spolupráci s dalšími organizacemi, které mají svoje inženýrské sítě pod a poblíž komunikací a správcem komunikace provádí v posledních letech obnovu, rekonstrukci, modernizaci části místních i “krajských” komunikací na území města.

V současných dnech (březen 2019) započala jedna z posledních etap těchto prací, která ale bude mít dopad i na obyvatele Čučic, resp. ty, kteří za prací či nákupem vyráží autem přes Oslavany. Od 17. března 2019 dojde dle “Oznámení o zahájení řízení o uzavírce” vydaným MěÚ Ivančice dne 07.03.2019 (doručeno “na vědomí” obci Čučice v pátek 08.03.2018 ve 13:00 prostřednictvím datové schránky) k povolení úplné uzavírky provozu na krajské silnici II/393 ul. Hybešova v Oslavanech, km 9,793 – 10,690, pokud se do 5ti dní někdo z účastníků řízení k tomuto neodvolá; účastníky řízení jsou Město Oslavany, Správa a údržba silnic JmK a firma ZNAKOM s.r.o. (která žádost o uzavírku podala zastupujíce firmu COLAS a.s., který bude stavbu provádět a ZNAKOM provede jen vyznačení objízdných tras). Jelikož se odvolání ze stran účastníků řízení neočekává, bude následně vydáno Rozhodnutí uzavírku povolující. Obcím, ve kterých tato stavba bude mít dopad na každodenní život nebo přes ně budou vedeny objízdné trasy, složkám IZS a dopravním společnostem zajišťujícím hromadnou přepravu osob byla tato informace zaslána pouze na vědomí.

Ale vraťme se k faktu, že stavba se provádět bude, Oslavany budou pro občany Čučic (a Ketkovic) neprůjezdné a nějakým provozem “na semafory” to díky rozsahu stavebních prací v této etapě provést zkrátka nejde.

17.03.2019 (20:00) – 20.12.2019objízdná trasa bude vedena přes Ketkovice, Vysoké Popovice, Rapotice, Vysoké Popovice, Zakřany, Zbýšov a Padochov (a opačně). Občané Oslavan bydlící V Hájku a Na Vyhlídce si mohou vyřídit na MěÚ Oslavany povolení k průjezdu ulicí Čučická – pro občany Čučic, Ketkovic či tranzitu nebudou žádná povolení vydávána a musí tak využít tranzitní objízdnou trasu. Případné ojedinělé výjimky musí odsouhlasit MěÚ Oslavany a zhotovitel stavby (info k povolení: 603 892 068 nebo 603 578 837).

Pro autobusovou linku 430 bude k datu 17. 3. stanoven objízdný jízdní řád. V zásadě bude upraven v řádech minut vůči stávajícímu jízdnímu řádu, vzhledem k tomu, že linka slouží především pro dopravu dětí do ZŠ Oslavany z Čučic a Ketkovic. Autobusy a případně vozidla IZS budou jezdit po zpevněné cestě z Oslavan ulicí V Gruntech přes Milošov; tato cesta je určena pouze pro uvedenou dopravu případně pro chodce a cyklisty.

POZOR: Garantované přestupy mezi linkami 153 a 430 budou probíhat na zastávce Oslavany, nám. Drobně se upravují také jízdní řády navazujících regionálních linek 153, 154 a 406. Přesuny zastávek: Oslavany, Nová čtvrť je přesunuta na ulici Široká ke křižovatce s ulicí V Gruntech.

Pokud budete mít potřebu dostat se v Oslavanech do ulice V Oslavě, je zřízena objízdná trasa, která bude sloužit pro obslužnost ulice V Oslavě a vede z ulice V Oslavě po částečně zpevněné cestě na levém břehu řeky Oslavy s vyústěním na ulici Hybešovu u Domu dětí a mládeže. Po celou dobu využívání této objízdné trasy budou v okolí DDM umístěny dopravní značky Zákaz zastavení – to znamená informaci především pro rodiče, že zde nemohou zastavovat a v případě transportu dětí musí využít parkoviště za mostem u MěÚ.