Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Autor: obecní úřad

Upozornění na povinnost ořezu dřevin

E.ON upozorňuje na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou.

Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu.

Podrobnosti v příloze níže…

( Tento příspěvek bude zveřejněn do 31. 12. 2019 včetně )