Složení zastupitelstva obce Čučice

Aktuální složení obecního zastupitelstva po komunálních volbách v roce 2014.

Martin JACKO – starosta
Zoja HANÁKOVÁ – místostarosta
Bc. František HORKÝ – předseda finančního výboru
Ing. Jiří MUZIKÁŘ – předseda kontrolního výboru
Miloslav ADAM – člen zastupitelstva
Jiří HYTYCH – člen zastupitelstva
František PRUDÍK – člen zastupitelstva
Viktor SCHWENDT – člen zastupitelstva

 

Jednání zastupitelstva obce se řídí Jednacím řádem zastupitelstva obce Čučice