SVAK: Oznámení zveřejnění RO 02/2018

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č. 2 k rozpočtu na rok 2018

Dne 29.3.2018 bylo správní radou Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice schváleno rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu na rok 2018.

Výše uvedené rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na internetových stránkách Svazku http://www.svazekivancice.cz/ . Do jejich listinné podoby lze nahlédnout v sídle společnosti, v kanceláři ekonoma.

 

( Tento příspěvek bude zveřejněn do 31. 12. 2018 včetně )