SVAK: Oznámení o zveřejnění rozpočtu 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2020

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice


Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2018

Dne 24.11.2017 byl valnou hromadou Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice schválen rozpočet na rok 2018. Jeho elektronická podoba je zveřejněna na internetových stránkách Svazku http://www.svazekivancice.cz/ . Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v sídle společnosti, v kanceláři ekonoma.


Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu SVaK 2019-2020

Dne 24.11.2017 byl valnou hromadou Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice schválen Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020. Jeho elektronická podoba je uveřejněna na internetových stránkách Svazku na adrese http://www.svazekivancice.cz/ a do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři ekonoma.

( Tento příspěvek bude zveřejněn do 31. 12. 2018 včetně )