SPÚ: Nabídka pozemků k propachtování/pronájmu

Vyvěšení seznamu pozemků ve vlastnictví státu s příslušností hospodaření pro Státní pozemkový úřad v k.ú. Čučice, které nabízíme k propachtování / pronájmu, č.j.: SPU 355298/2017/123/vlč

( Tento příspěvek bude zveřejněn do 30. 10. 2017 včetně )