Úřední deska

Kamenná úřední deska se nachází na fasádě obecního úřadu, Čučice č.p. 131