Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018

Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání občanských průkazů

 • všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského průkazu s čipem),
 • občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu (4 – 10 číslic) – zadání není povinné,
 • aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele,
 • dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná výměna dokladů),
 • občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány pouze z důvodu voleb,
 • lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů,
 • občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady obcí s rozšířenou působností (v hl.m. Praze úřady městských částí Prahy 1 až 22), ale také Ministerstvo vnitra,
 • občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí dokladu,
 • převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze u Ministerstva vnitra – adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C – stanice „Pražského povstání“).

Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin

POŽÁDAT lze: u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra

PŘEVZÍT lze: pouze u Ministerstva vnitra

Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů

POŽÁDAT lze: u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra

PŘEVZÍT lze: u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo u Ministerstva vnitra

Vydání občanského průkazu do 30 dnů

POŽÁDAT lze: u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů  městských částí Praha 1 až 22) – nelze žádat u Ministerstva vnitra

PŘEVZÍT lze: u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti za správní poplatek 100 Kč – nelze přebírat u Ministerstva vnitra)

Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let

 • ve lhůtě do 30 dnů – 50 Kč,
 • ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč,
 • ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč.

Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě

 • ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč,
 • ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000 Kč.

KDE se platí správní poplatek za vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě:  

 

 

 

Vydání do 24 hodin v pracovních dnech

 

Vydání do 5 pracovních dnů

 

 

         Občané starší 15 let

MV          MV = 1.000 Kč MV          MV = 500 Kč
ORP       MV = 500 + 500 Kč

500               500    =  1.000 Kč

   

ORP       MV = 250 + 250 Kč

    250               250    =  500 Kč

  ORP        ORP = 500 Kč
 

          Občané mladší 15 let

 

 

 

MV           MV = 500 Kč MV          MV = 300 Kč
ORP        MV = 250 + 250 Kč

     250               250    =  500 Kč

ORP       MV = 200 + 100 Kč

     200              100    =  300 Kč

  ORP       ORP = 300 Kč

Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde podal žádost, platí se celý správní poplatek při podání žádosti. Pokud požádá o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) a převezme občanský průkaz u Ministerstva vnitra (dále jen „MV“), vybírá se část správního poplatku u ORP a část správního poplatku u MV.

Soubory ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf Změny občanské průkazy od 1. 7. 2018 484 KB