Pozor na pozemkové spekulanty!

Jihomoravský kraj je ze zákona vlastníkem silnic II. a III. třídy. Tyto silnice se mnohdy, v důsledku v minulosti neprovedeného majetkoprávního vypořádání, nacházejí na pozemcích občanů coby soukromých vlastníků. V posledních letech se na jižní Moravě vyskytlo několik osob, které vlastním jménem, či nově i pod hlavičkou obchodních společností, oslovují vlastníky pozemků pod komunikacemi a nabízejí jim jejich odkoupení. Zpravidla za cenu mnohem nižší, než by činila cena dle znaleckého posudku, tak, aby následně mohly pozemky se ziskem nabízet k případnému odprodeji Jihomoravskému kraji.

Informujeme občany naší obce, aby v případě, že vlastní pozemky pod silnicemi ve vlastnictví Jihomoravského kraje, se tito občané s nabídkou na prodej pozemků přednostně obraceli na odbor majetkový Krajského úřadu Jihomoravského kraje.