MR Ivančicko: Oznámení RO 6/2017

Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č. 6/2017

Dne 24.07.2017 bylo správním výborem Mikroregionu Ivančicko schváleno Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu Mikroregionu Ivančicko na rok 2017.

Výše uvedené rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na internetových stránkách Mikroregionu Ivančicko http://www.ivancicko.com/ v sekci Úřední dokumenty › Rozpočet a rozpočtová opatření DSO.

Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři Centra společných služeb Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská 2, Ivančice.

( Tento příspěvek bude zveřejněn do 31. 12. 2017 včetně )