MR Ivančicko – oznámení RO 05/2018

Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č. 05/2018
Dne 21.06.2018 bylo valnou hromadou Mikroregionu Ivančicko schváleno Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu Mikroregionu Ivančicko na rok 2018.


Výše uvedené rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na internetových stránkách Mikroregionu Ivančicko http://www.ivancicko.com/ v sekci Úřední dokumenty › Rozpočet a rozpočtová opatření DSO.

Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři Centra společných služeb Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská 2, Ivančice.

( Tento příspěvek bude zveřejněn do 31. 12. 2018 včetně )