MR Ivančicko – oznámení RO 01/2018

Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č. 01/2018

Dne 15.02.2018 bylo správním výborem Mikroregionu Ivančicko schváleno Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu Mikroregionu Ivančicko na rok 2018.


Výše uvedené rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na internetových stránkách Mikroregionu Ivančicko http://www.ivancicko.com/ v sekci Úřední dokumenty › Rozpočet a rozpočtová opatření DSO.

Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři Centra společných služeb Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská 2, Ivančice.

( Tento příspěvek bude zveřejněn do 31. 12. 2018 včetně )