MR Ivančicko – návrh rozpočtu 2019 a výhledu 2020-2022

Mikroregion Ivančicko

  • Návrh rozpočtu na rok 2019
  • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2022

( Tento příspěvek bude zveřejněn do 31. 12. 2018 včetně )